Kies wat u wilt doen

Selecteer een gemeente

Bij de gemeente Rotterdam kunt u de volgende activiteiten kiezen:

 • Evenement in Rotterdam

  Een evenement is elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak. Denk aan een braderie, sportwedstrijden, -toernooien of -gala’s die niet worden georganiseerd door een bij NOC*NSF aangesloten sportbond of een bij een dergelijke bond aangesloten vereniging.

  Let op! Een bioscoopvoorstelling, een gewone (jaar)markt, een betoging en dergelijke zijn géén evenementen.

 • Braderie in Rotterdam

  Een braderie houden in de gemeente valt onder de regels van evenementen.

  Deze check is niet voor gewone (jaarlijkse) markten.

 • Feest, muziekvoorstelling of wedstrijd in Rotterdam

  Een feest, muziekvoorstellig of wedstrijd op of aan de weg moeten voldoen aan de regels over evenementen.

 • Optocht in Rotterdam

  Een optocht op de weg organiseren valt onder de regels van evenementen.

  Let op! Een betoging is géén optocht op de weg zoals hier bedoeld.

Bij de gemeente Drimmelen kunt u de volgende activiteiten kiezen:

 • Evenement in Drimmelen

  Een evenement is elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak. Denk aan een braderie, een buurtbarbecue, maar ook een herdenkingsplechtigheid.

  Let op! Een bioscoopvoorstelling, een gewone (jaar)markt, een betoging en dergelijke zijn géén evenementen.

 • Braderie in Drimmelen

  Een braderie houden in de gemeente valt onder de regels van evenementen.

  Deze check is niet voor gewone (jaarlijkse) markten.

 • Feest, muziekvoorstelling of wedstrijd in Drimmelen

  Een feest, muziekvoorstellig of wedstrijd op of aan de weg moeten voldoen aan de regels over evenementen.

 • Optocht in Drimmelen

  Een optocht op de weg organiseren valt onder de regels van evenementen.

  Let op! Een betoging is géén optocht op de weg zoals hier bedoeld.

Bij de gemeente Barendrecht kunt u de volgende activiteiten kiezen:

 • Evenement in Barendrecht

  Een evenement is elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak. Denk aan een braderie, een optocht of een muziekvoorstelling, maar ook een herdenkingsplechtigheid.

  Let op! Een bioscoopvoorstelling, een gewone (jaar)markt, een betoging en dergelijke zijn géén evenementen.

 • Braderie in Barendrecht

  Een braderie houden in de gemeente valt onder de regels van evenementen.

  Deze check is niet voor gewone (jaarlijkse) markten.

 • Feest, muziekvoorstelling of wedstrijd in Barendrecht

  Een feest, muziekvoorstellig of wedstrijd op of aan de weg moeten voldoen aan de regels over evenementen.

 • Optocht in Barendrecht

  Een optocht op de weg organiseren valt onder de regels van evenementen.

  Let op! Een betoging is géén optocht op de weg zoals hier bedoeld.

Bij de gemeente Ridderkerk kunt u de volgende activiteiten kiezen:

 • Evenement in Ridderkerk

  Een evenement is elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak. Denk aan een braderie (niet die door die door een kerkgenootschap, (sport)vereniging of school wordt georganiseerd op eigen terrein), een muziekvoorstelling, maar ook een herdenkingsplechtigheid.

  Let op! Een bioscoopvoorstelling, een gewone (jaar)markt, een betoging en dergelijke zijn géén evenementen.

 • Braderie in Ridderkerk

  Een braderie houden in de gemeente valt onder de regels van evenementen.

  Deze check is niet voor gewone (jaarlijkse) markten.

 • Feest, muziekvoorstelling of wedstrijd in Ridderkerk

  Een feest, muziekvoorstellig of wedstrijd op of aan de weg moeten voldoen aan de regels over evenementen.

 • Optocht in Ridderkerk

  Een optocht op de weg organiseren valt onder de regels van evenementen.

  Let op! Een betoging is géén optocht op de weg zoals hier bedoeld.

Bij de gemeente Haarlem kunt u de volgende activiteiten kiezen:

 • Aanbouw of uitbouw maken

  Aanbouwen of uitbouwen van een bouwwerk, zoals een serre of bijkeuken, inclusief eventuele sloopwerkzaamheden.

 • Bomen kappen

  Kappen van (beschermde) bomen of andere beplanting, inclusief de flora en fauna in de directe omgeving en natuurbescherming.

 • Dakkapel of dakraam aanbrengen

  Dakkapel of dakraam aanbrengen, inclusief de sloopwerkzaamheden en de regels van het bestemmingsplan.

 • Bodemenergiesysteem aanleggen

  Aanleggen van een gesloten of open bodemenergiesysteem of warmte-koude-opslag (WKO), inclusief archeologische waarden.

 • Monument verbouwen

  Een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument verbouwen, inclusief eventuele sloopwerkzaamheden

 • Woning bouwen of splitsen

  Woning bouwen of splitsen, inclusief eventuele sloopwerkzaamheden en veranderingen voor de huisvesting.

 • Garage en inrit aanleggen

  Garage met eventuele inrit aanleggen, inclusief sloopwerkzaamhedenen en de regels van het bestemmingsplan.

 • Zonnepaneel of warmtecollector plaatsen

  Zonnepaneel of warmtecollector plaatsen, inclusief eventuele sloopwerkzaamheden en de regels van het bestemmingsplan.

 • Aanbouw of uitbouw maken

  Aanbouwen of uitbouwen van een bouwwerk, zoals een serre of bijkeuken, inclusief eventuele sloopwerkzaamheden.

 • Bodemenergiesysteem aanleggen

  Aanleggen van een gesloten of open bodemenergiesysteem of warmte-koude-opslag (WKO), inclusief archeologische waarden.

 • Bomen kappen

  Kappen van (beschermde) bomen of andere beplanting, inclusief de flora en fauna in de directe omgeving en natuurbescherming.

 • Dakkapel of dakraam aanbrengen

  Dakkapel of dakraam aanbrengen, inclusief de sloopwerkzaamheden en de regels van het bestemmingsplan.

 • Garage en inrit aanleggen

  Garage met eventuele inrit aanleggen, inclusief sloopwerkzaamhedenen en de regels van het bestemmingsplan.

 • Monument verbouwen

  Een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument verbouwen, inclusief eventuele sloopwerkzaamheden

 • Woning bouwen of splitsen

  Woning bouwen of splitsen, inclusief eventuele sloopwerkzaamheden en veranderingen voor de huisvesting.

 • Zonnepaneel of warmtecollector plaatsen

  Zonnepaneel of warmtecollector plaatsen, inclusief eventuele sloopwerkzaamheden en de regels van het bestemmingsplan.