Over deze Portal

Deze website is tot stand gekomen in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rvo.nl).

Deze Regelhulp is in het leven geroepen om ondernemers en particulieren te ondersteunen bij het in kaart brengen van de verplichte vergunningen van de Algemene Plaatselijke Verordening per aangesloten gemeente. Zo krijgt de gebruiker een advies op maat voor een evenement of kapvergunning.

De RVO.nl stimuleert ondernemend Nederland bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. RVO.nl is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Sinds 2017 ontwikkelt RVO.nl vanuit het Expertisecentrum Regelhulpen digitale hulpmiddelen die de ondernemer inzicht geven in complexe wet- en regelgeving.

Voorwaarden disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.apv-vergunningchecker.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Persoonlijke gegevens

RVO.nl hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van deze website. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Verzamelen van gegevens

Bij bezoek van deze website worden, net als bij elke website, IP-adressen van onze bezoekers verzameld. Deze worden echter niet opgeslagen.

Bij gebruik van deze Regelhulp verwerken wij geen andere persoonsgegevens. Wij gebruiken geanonimiseerde meta data om te bekijken hoeveel gebruik er wordt gemaakt van de Regelhulp en of de Regelhulp als nuttig wordt ervaren door de gebruikers.

Doel en verwerking van gegevens

RVO.nl gebruikt de persoonsgegevens slechts conform de hiervoor beschreven doeleinden en procedures. Voor het gebruik van de door ons verzamelde gegevens geldt dat we alleen de gegevens gebruiken die de bezoeker zelf actief achtergelaten heeft en dat we e-mailadressen niet aan derden ter beschikking stellen of gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de bezoeker ze heeft achtergelaten.

Websites derden

Deze website bevat ook hyperlinks naar andere websites die niet horen bij het domein www.apv-vergunningchecker.nl. RVO.nl is niet verantwoordelijk voor de manier waarop door deze websites met persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij kunnen daarom niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. De inhoud van documenten of teksten van derden die op deze website worden aangeboden blijven voor rekening van de oorspronkelijke organisatie.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Wij wijzen u erop dat u het recht heeft om persoonsgegevens die worden gebruikt in te zien. Dat kan na schriftelijk of elektronisch verzoek. U heeft tevens het recht om te verzoeken om de gegevens te laten wijzigen, verwijderen of over te dragen aan een derde.

Minderjarigen

Wij adviseren dat personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, slechts onder toezicht van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van de website.

Wijzigingen Privacyverklaring

RVO.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.